Pravidelně se scházíme 1 – 4x týdně (podle tréninkových skupin níže), a to především na městském atletickém stadionu Na Skalce, ve výjimečných případech na pilinové dráze v areálu Na Horách, nebo jinde v terénu. V zimních měsících trénujeme ve sportovní hale Skalka nedaleko atletického stadionu.


Místa a časy konání tréninků přizpůsobujeme typu přípravy a ročnímu období, respektive povětrnostním podmínkám, které venku panují. V letních měsících trénujeme zpravidla déle a více, vyrážíme i do terénu, naopak v zimním období tréninky zkracujeme, neboť počasí a světelné podmínky tréninkům příliš nepřejí. V zimních měsících se také jednou týdně, vždy v neděli, scházíme v tělocvičně ve sportovní hale Skalka, kde nejsme limitovaní povětrnostními podmínkami.

O výjimkách (např. zrušení tréninku, změna místa a času atd.) informujeme děti i rodiče s předstihem, a to buď prostřednictvím e-mailu/sms/sociálních sítích, předem na tréninku nebo zde na webových stránkách. Kontaktní e-mail pro dotazy a informace k Junior týmu (tréninky, závody apod.) je:

junior.iscarex@gmail.com

Rozpis společných tréninků


0. tréninková skupina – minipřípravka

V této skupině trénují děti ročníku 2014. Trénink probíhá, pokud není uvedeno jinak, na městském atletickém stadionu na Skalce. Tréninky vedou trenérky Pavla Horáčková, Petra Kumpoštová, nebo Jana Jiroušková.


15:00 – 16:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Jana Jiroušková,
Pavla Horáčková,
Markéta Pirklová


1. tréninková skupina – přípravka

V této skupině trénují děti ročníků 2013 – 2010. Všechny tréninky se konají, pokud není uvedeno jinak, na městském atletickém stadionu na Skalce. Tréninky probíhají pod vedením Markéty Pirklové a Jany Jirouškové.

St


16:00 – 17:30 hod.

Atletický stadion na Skalce
Jana Jiroušková,
Markéta Pirklová

Ne


16:30 – 18:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Jana Jiroušková,
Markéta Pirklová


2. tréninková skupina – mladší žactvo

V této skupině trénují děti/atleti ročníků 2009 – 2006. Všechny tréninky se konají, pokud není uvedeno jinak, na městském atletickém stadionu na Skalce. Trenérkami 2. skupiny jsou Petra Kumpoštová a Pavla Horáčková.

Út


16:30 – 18:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Petra Kumpoštová

Pouze ročníky 2007 a starší.

St


16:00 – 17:30 hod.

Atletický stadion na Skalce
Pavla Horáčková,
Petra Kumpoštová


15:30 – 17:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Pavla Horáčková,
Petra Kumpoštová

Ne


16:30 – 18:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Pavla Horáčková


3. tréninková skupina – žactvo a starší

V této skupině trénují atleti ročníků 2006 a starší. Tréninky probíhají jak individuálně (na základě tréninkového plánu, který zasíláme e-mailem vždy na měsíc dopředu), tak ve skupině. Společné tréninky na atletickém stadionu jsou v plánu vždy označené, stejně tak časy tréninků. Individuální tréninky atleti trénují samostatně a zapisují do tréninkového deníku. Všechny společné tréninky se konají, pokud není uvedeno jinak, na městském atletickém stadionu na Skalce. Trenéry 3. skupiny jsou Adéla Stránská, Aleš Stránský a Jan Vetchý.

Út


16:30 – 18:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Aleš Stránský

St


16:30 – 18:00 hod.

Atletický stadion na Skalce
Aleš Stránský


16:00 – 17:30 hod.

Atletický stadion na Skalce
Adéla Stránská,
Jan Vetchý

Ne


15:00 – 16:30 hod.

Atletický stadion na Skalce
Adéla Stránská,
Jan Vetchý