Přemýšlíte, proč byste se vy, nebo vaše dítě měli stát členem atletického klubu? Přečtěte si více o tom, jaké výhody vyplývají z členství v našem klubu, nebo se rovnou přihlaste. Kromě možnosti rozvíjet své atletické dovednosti pod vedením klubových trenérů, nebo trénovat se zkušenějšími atlety, se můžete navíc účastnit mistrovských soutěží, nebo se aktivně zapojit do fungování klubu.


Proč se stát členem AK ISCAREX?

Společné tréninky se zkušenými trenéry a atlety

Začínající atleti z řad mládeže i dospělých, případně pak i ostřílení závodníci jistě ocení možnost trénovat ve skupině pod vedením klubových trenérů, případně ve společnosti zkušených atletů. V klubu působí osm vyškolených trenérů atletiky (s úrovní vzdělání od „trenérů atletické přípravky“, přes „trenéry žactva“, až po trenéry „druhé trenérské třídy“), kteří se věnují prozatím především mládeži, rádi ale poradí s tréninkem i dospělým. Zároveň naše „klubové barvy“ hájí několik velice kvalitních atletů, kteří patří k české špičce. Někteří z nich jsou součástí České atletické reprezentace a pravidelně reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

Jakmile rozšíříte naše řady, můžete pravidelně trénovat jak s našimi trenéry, tak i atlety. V případě, že patříte do mládežnických kategorií (atletická přípravka, žactvo, dorost), budete trénovat v rámci našeho Junior týmu, jehož společné tréninky probíhají 2 – 5x týdně. Pokud patříte mezi juniory a dospělé, skupinové tréninky probíhají po vzájemné domluvě mezi atlety. V rámci klubové činnosti organizujeme tréninky a víkendové výběhy, které jsou ideální příležitostí, jak získat motivaci, posouvat svou výkonnost kupředu a konzultovat své zkušenosti z tréninku s ostatními běžci.

Registrace v Českém atletickém svazu

Mezi jednu z hlavních výhod členství v atletickém klubu patří registrace atleta v rámci Českého atletického svazu (ČAS). Samozřejmě pouze v případě máte-li o to zájem a chcete být takto evidováni. Registrací v rámci ČAS získáte možnost startovat na mistrovských soutěžích České republiky (MČR v silničním běhu, na dráze, v běhu do vrchu apod.), nebo možnost vzdělávat se jako trenér či rozhodčí. V neposlední řadě se vám zpřístupní na webu Atletika.cz tzv. „karta atleta“, kde vám budou evidovány výkony a výsledky z oficiálních závodů a soutěží pořádaných ČAS.

Klubové soutěžní oblečení a „merch“

Rozhodnete-li se hájit naše barvy aktivně, tzn. v rámci atletických soutěží a běžeckých závodů, oblékneme vás do klubových barev. Mládež má jednu závodní sadu soutěžního oblečení zcela zdarma, dospěláci si klubové oblečení kupují. Kromě soutěžního oblečení, což je v našem případě klubové triko, dres/body, kraťasy a čelenka, si každý člen může zakoupit i „klubový merch“ (volnočasové oblečení ideální např. na převlečení po tréninku či závodech apod.). Více informací o klubovém oblečení najdete v příslušné sekci zde na webu.

Snížené startovné na všech klubových závodech

Klub pořádá v průběhu roku několik tradičních závodů (Běh Javorkou, Běh na Kozlovský kopec, Běh na Peklák), kde se pravidelně schází velmi kvalitní konkurence. Na všech těchto závodech mají členové klubu možnost startovat za snížené startovné. Snížené startovné bývá zpravidla polovina běžné ceny startovného.

Možnost podílet se na rozvoji klubu

Každý člen klubu má možnost aktivně se podílet na jeho fungování. Jakým způsobem to bude, je pouze na vás. Budeme rádi za každou pomocnou ruku navíc. Můžete se např. podílet na organizační činnosti závodů či klubových akcí, máte-li ambice trenérské, můžete se začít v této oblasti vzdělávat a zapojit se do výchovy mládeže, případně na sebe převzít zodpovědnost za činnosti související „s běžným provozem“ klubu (příprava podkladů pro dotační programy, účetnictví, evidence členů atd.).

Hrazené vzdělávací kurzy pro aktivní členy klubu

Pokud se aktivně zapojíte do fungování klubu a vydržíte u nás nějakou dobu, získáte možnost bezplatně se vzdělávat v rámci nabídky vzdělávacích kurzů a seminářů Českého atletického svazu. A to buď v trenérské činnosti, nebo jako rozhodčí. Podmínkou samozřejmě je, ať už se rozhodnete jakkoliv, že budete v dané oblasti aktivně působit na klubové úrovni – tzn. že se jako trenér budete věnovat mládeži, nebo jako rozhodčí zajišťovat organizaci závodů a soutěží pořádaných klubem.