Historie klubu AK ISCAREX se datuje do roku 1995, kdy se dva nadšení běžci Milan Čechal a Aleš Stránský rozhodli založit Českotřebovský běžecký klub. Od té doby prošel klub několika změnami až do současné podoby regionálního atletického oddílu, který se věnuje především výchově mládeže v rámci všeobecné atletické přípravy a pořadatelské činnosti.


25 let klubu AK ISCAREX

 • 2020

  Slavíme 25. výročí klubu

  V roce 2020 oslavil klub 25 let od svého založení, nicméně epidemiologická situace nám neumožnila uspořádat adekvátní oslavu tohoto pro klub významného výročí. Koncem roku došlo ke spuštění nových webových stránek klubu a k dokončení nové vizuální identity klubu, jež zahrnuje nové logo klubu a zbrusu nový design klubového oblečení.

  Rok 2020 byl turbulentní nejen z hlediska virového, ale také z pohledu dokončení 2. fáze rekonstrukce městského atletického stadionu. Dobudování technického zázemí a tribuny atletického stadionu je Městem Česká Třebová odloženo na neurčito.

  Na klubové úrovni se ale vše v tomto roce vyvíjelo správným směrem, klubová základna se značně rozrostla a k 31. 12. 2020 má klub 130 aktivních členů, z čehož většinu tvoří mládež. O tu se pak v klubu stará osm vyškolených trenérů s trenérskými úrovněmi „trenér atletické přípravky, trenér žactva, nebo trenér 2. třídy“.

 • 2019

  Měníme název klubu

  V roce 2019 dochází k zatím poslední změně, která symbolicky ukončuje několikaletou transformaci klubu z čistě běžeckého klubu, na atletický. Díky tomu, že se již téměř pět let věnujeme všeobecné atletické přípravě mládeže, účastníme se atletických soutěží a běh je „pouze“ jednou z mnoha atletických disciplín, kterým se věnujeme (i když mezi atlety klubu stále nejvíce zastoupenou), je tato změna více než nasnadě. Začátkem roku proto přichází rozhodnutí ke změně názvu klubu a z Českotřebovského běžeckého klubu (a ISCAREX týmu a ISCAREX Junior týmu) se stává Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s., zkráceně AK ISCAREX Česká Třebová.

  Společně s nedávným dokončením městského atletického stadionu, rozrůstajícím se „týmem“ atletické mládeže a s aktivním zapojením několika členů klubu do trénování mládeže a rozvoje klubových aktivit je změna názvu klubu jasnou zprávou široké českotřebovské veřejnosti o tom, kterým směrem se bude budoucnost klubu ubírat.

  Volba nového názvu ale neodkazuje pouze na současné změny v klubu, tzn. na zaměření klubu na všeobecnou atletickou přípravu, ale zachovává i historický odkaz na provázanost klubu s firmou ISCAREX v čele s Janem Šimůnkem st. a aktivní zapojením bývalých i současných členů klubu do běžeckého ISCAREX poháru, který je znám díky své unikátnosti mezi běžci po celé České republice.

 • 2018

  Dokončení nového městského atletického stadionu

  Začátkem listopadu 2018 dokončuje město Česká Třebová dvouletou rekonstrukci atletického oválu (respektive 1. fázi rekonstrukce), čímž vzniká reprezentativní venkovní sportoviště a zázemí nejen pro atletiku a běh. Nový městský atletický stadion dostává kvalitní modrý polytanový povrch, šest plnohodnotných běžeckých drah a většinu sektorů pro technické disciplíny (prozatím chybí sektor pro hod diskem a kladivem).

  Mladí i dospělí atleti klubu získávají s novým stadionem důstojné podmínky pro pravidelnou a hlavně plnohodnotnou atletickou přípravu, která musela doposud probíhat ve značně omezeném režimu tzv. v terénu – na pilinové běžecké dráze Na Horách, na původním škvárovém atletickém oválu, nebo ve venkovních prostorách areálu českotřebovského Gymnázia). Nový stadion také umožňuje trenérům klubu rozšířit dosavadní nabídku v celoroční přípravě o řadu disciplín, na které se nebylo možné bez stadionu připravovat – např. skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, sprinterské disciplíny apod.

 • 2014

  Začínáme s výchovou mládeže, zakládáme ISCAREX Junior tým

  V roce 2014 dochází po delším časovém období k další zásadní změně ve fungování klubu. Klub se transformuje z občanského sdružení na spolek, je zapsán do spolkovém rejstříku a vzniká nový pětičlenný výkonný výbor v čele s předsedou Alešem Stránským.

  Současně s touto transformací se klub začíná věnovat systematické výchově dětí a mládeže se zaměřením na všeobecnou atletickou průpravu. Díky tomu vzniká mládežnický tým pod názvem ISCAREX Junior tým, ve kterém se pod vedením odborně vyškoleným trenérů mladí atleti věnují rozvoji atletických dovedností.

  Na svém úplném začátku je ISCAREX Junior tým pouze malá skupinka dětí především nadšených rodičů, kteří jsou sami členy ISCAREX týmu. Postupem času se Junior tým ale znatelně rozrůstá, do fungování se zapojují aktivní členové ČTBK, kteří se stávají vyškolenými trenéry Českého atletického svazu a začínají přicházet i první úspěchy ze závodů ISCAREX poháru, později také z atletických soutěží.

 • 1999

  Vzniká ISCAREX tým a celoroční seriál běhů s názvem ISCAREX pohár

  Výraznou změnu do života klubu přináší spolupráce se známým sportovním nadšencem Janem Šimůnkem starším a jeho firmou ISCAREX. Firma ISCAREX se v roce 1999 stává hlavním partnerem klubu, díky čemuž se aktivity klubu začínají postupně rozvíjet. Díky této spolupráci začíná klub používat název ISCAREX Team, pod kterým pak řadu let aktivní členové klubu závodí. Zaměření na běhy mimo dráhu a běhy do vrchu hraje stále prim.

  Kromě závodní činnosti se začíná rozvíjet i pořadatelská činnost klubu. Firma ISCAREX v čele s Janem Šimůnkem st. se pouští do realizace plánu s cílem vytvořit ucelenou regionální běžeckou soutěž zastřešující závody, jež se konají v okolí České Třebové. Pod názvem ISCAREX pohár (později ISCAREX Cup) tak vzniká celoroční seriál běhů, který pokrývá menší i větší běžecké závody mnoha typů – od krosů a silniční běhů, přes běhy do vrchu, až po běhy na dráze – a umožňuje tak všem věkovým kategoriím ( mládeži i dospělým) porovnat si své síly v rozmanitých běžeckých disciplínách. Postupem času se z ISCAREX poháru stává jeden z největších běžeckých pohárů v České republice, který aktuálně zahrnuje 50 běžeckých závodů.

  Díky nadšení Jan Šimůnka st. také vznikají unikátní webové stránky (www.iscarex.cz/sport) s výsledkovým servisem, statistikami, články o závodech a fotogaleriemi ze všech běžeckých akcí, které spadají do ISCAREX poháru, nebo se konají v okolí České Třebové. Web je unikátní také v tom, že obsahuje tzv. karty běžců, na kterých jsou dostupné přehledy výsledků, fotogalerie a později i historické statistiky ze závodů všech běžců, kteří se zúčastnili některého ze závodů ISCAREX poháru.

  Aktuálně je možné ve statistikách dohledat např. kompletní výsledky všech ročníků Českého poháru běhů do vrchu. Obdobná sportovní databáze s tolika funkcemi a servisem pro běžce v České republice neexistuje.

 • 1995

  Založení Českotřebovského běžeckého klubu

  Klub jako takový vznikl v roce 1995 pod zkratkou ČTBK (Českotřebovský běžecký klub), zakládajícími členy byli Milan Čechal s Alešem Stránským. Název klubu vychází z místa působení klubu, tj. Česká Třebová a druhu činnosti, které se oba dva zakladatelé v této době intenzivně věnovali. Celý klub je od samého počátku zaměřený především na běhy mimo dráhu, zejména pak na běhy do vrchu.

  Postupem času se k zakládajícím členům přidávají další nadšenci do běhání a počet členů se v roce 1995 stabilizuje na 10 běžcích. Předsedou klubu je zvolen Aleš Stránský, který vede klub dodnes.