Na této stránce naleznete dokumenty ke stažení, jako jsou např. přihláška do klubu, dokument k GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů), nebo stanovy klubu. Všechny dokumenty si můžete stáhnout pomocí odkazů níže a to ve formátu .pdf.


Přihláška do klubu (mládež i dospělí)

Přihláška do Atletického klubu ISCAREX Česká Třebová je identická jak pro mládež, tak i dospělé. Přihlášku je nutné stáhnout, vyplnit a podepsat, a následně osobně, nebo elektronicky dopravit zástupcům klubu. Osobně ji můžete předat některému z trenérů přítomných na trénincích mládeže, které se konají několikrát týdně na atletickém stadionu. Pokud se rozhodnete pro elektronickou formu předání, její sken odešlete na e-mailovou adresu klubu akiscarex@gmail.com.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Od všech členů našeho klubu vyžadujeme tento dokument společně s přihláškou. Dokument reaguje na nařízení EU ve vztahu k GDPR a definuje, jakým způsobem může klub nakládat s osobními údaji jeho jednotlivých členů.


Stanovy klubu

Aktuálně platné stanovy klubu AK ISCAREX Česká Třebová.