Dospělá sekce aktivních atletů, v soušasné době především běžců, AK ISCAREX Česká Třebová. Nejde o sportovní tým v pravém slova smyslu, ale spíš o skupinu atletů/běžců se stejnou klubovou příslušností, kteří společně čas od času trénují, nebo se účastní běžeckých závodů.


Společné tréninky

Společné tréninky dospělé sekce AK ISCAREX se v současné době pravidelně nekonají, většina atletů trénuje individuálně podle svých časových možností. Pro zájemce o společné tréninky existuje pouze jedna možnost a to domluvit se s dalšími atlety např. přes sociální sítě klubu.

Atleti Senior týmu

Kromě nadané mládeže máme v našem klubu také mnoho kvalitních atletů-běžců z řad dospělých. Ti náš klub dlouhodobě a výborně reprezentují na různých běžeckých závodech u nás a v zahraničí nebo také, jako v případě sester Stránských a několika veteránů, na evropských či světových šampionátech v bězích do vrchu.