Velmi jednoduše. V našem klubu totiž rádi přivítáme kohokoliv věkem od 6 let, kdo má zájem a chuť poctivě trénovat, závodit na dráze i mimo dráhu, účastnit se atletických soutěžích na regionální i republikové úrovni, nebo se podílet na fungování klubu. Přihlášení do oddílu je proto snadné – stačí nám dát o vašem zájmu vědět a ostatní formality, jako jsou např. přihláška, úhrada školného/příspěvku apod., už vyřešíme společně.


Pokud jste rozhodnutí, že se vy, nebo vaše dítě chcete stát členem našeho klubu a začít s námi trénovat a závodit, stačí jediné – přihlásit se. Celý proces přihlašování jsme se snažili osekat na minimum a to hlavně v případě dospělých. U mládeže jsme některé kroky naopak raději přidali, neboť víme, že pro mládež je často složitější začít systematicky sportovat a zapojit se do nového kolektivu. Proto v případě, že přihlašujete své dítě (nebo vám samotným ještě nebylo 18 let), počítejte s tím, že je přihlášení časově náročnější (zahrnuje osobní setkání, zkušební trénink, zkušební dobu apod.) a liší se i výše tzv. školného.

Děti a mládež (6 – 18 let)

Děti a mládež mladší 18 let musí přihlásit jejich zákonný zástupce, tzn. nejlépe jeden z rodičů. Na rozdíl od dospěláků proto nezačíná přihlášení dítěte přihláškou, ale osobní schůzkou. Děti následně trénují v rámci Junior týmu pod vedením některého z osmi klubových trenérů.

1. Kontaktujte nás

Ideální postup je tedy takový, že nám nejdříve elektronicky, telefonicky nebo osobně dáte vědět, že má vaše dítě zájem o atletiku a chce s námi začít trénovat. Společně probereme, jak se věci mají a domluvíme se na osobním setkání na některém z tréninků.

  • Elektronicky na e-mail junior.iscarex@gmail.com, do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte a ročník narození.
  • Telefonicky na čísle +420 724 213 134.
  • Osobně návštěvou na některém z našich tréninků.

2. Zastavte se omrknout trénink

Po úvodním kontaktu se všichni (ideálně rodiče s dítětem) osobně potkáme na tréninku Junior týmu a společně s trenéry probereme detaily – zjistíte, jak tréninky probíhají, jaké jsou na děti kladeny nároky, případně se můžete zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Vaše ratolest se zároveň může rovnou zapojit do tréninku a vyzkoušet si, zda mu trenéři, tréninky i atletika obecně budou sedět. Pokud ano, může s námi začít pravidelně trénovat.

3. Dejte své ratolesti čas „otrkat se“

Jakmile začne dítě pravidelně navštěvovat naše tréninky, bude mít čas na to tzv. se otrkat – říkáme tomu „zkušební doba“. Zkušební doba trvá zpravidla jeden měsíc (což znamená 4 – 8 společných tréninků), ve kterém trenéři, vy i vaše dítě zjistíte, zda je atletika to pravé ořechové. Pokud nikoliv, bude nám to líto, ale stává se to. Na druhou stranu v případě, že atletika bude dítě bavit a naplňovat, rádi jej přivítáme v našem klubu jako nového člena a po každém tréninku vám jej budeme vracet spokojené, ale „lehce“ unavené.

4. Vyplňte a odevzdejte přihlášku

Po zkušební době se můžeme znovu sejít a pohovořit o tom, jak si vaše ratolest na trénincích vedla, jak je spokojená apod. Následně nám předáte osobně, nebo pošlete po dítěti, vyplněnou a podepsanou přihlášku. Na základě přihlášky vám zašleme detailní informace k platbě „školného“.

5. Uhraďte členský příspěvek (školné)

Školné je v rámci Junior týmu nastaveno na 1 500,- Kč/rok, respektive 2000 Kč/rok. Výše školného se liší podle tréninkové skupiny, do které je dítě zařazeno – tzn. podle počtu tréninků, které týdně absolvuje. Ze školného hradíme např. pronájem tělocvičny v zimním období, klubové soutěžní oblečení, materiální zabezpečení pro přípravu atletů, část nákladů na soustředění, nebo cestovní náklady a ubytování spojené s účastí dětí na atletických soutěžích.

Pokud s námi dítě začne trénovat např. až v polovině školního roku, školné je adekvátně sníženo.

Úhrada školného probíhá jednorázově a to elektronicky bankovním převodem na účet klubu. Detailní informace o platbě (datum úhrady, variabilní symbol apod.) vám zašleme e-mailem, případně je najdete také na přihlášce.


Dospělí (od 18 let výše)

Dospělí mají na rozdíl od mládeže přihlašování daleko jednodušší. V podstatě nám stačí pouze přihláška a úhrada členského poplatku. Tím je vše hotovo a vy se stáváte členem klubu. Nicméně…osobní setkání není nikdy na škodu. Nejen, že se seznámíte vy s námi a my s vámi, ale také si můžeme navzájem vysdílet svá očekávání, případně odpovědět na všechny vaše doatazy.

1. Předejte nám vyplněnou a podepsanou přihlášku

Přihlášku stáhnete níže v PDF, nebo pak v sekci „Ke stažení„. Následně přihlášku vyplňte, podepište a předejte nejlépe osobně na některém z našich tréninků, nebo její scan zašlete elektronicky na klubový e-mail.

2. Uhraďte členský příspěvek

Členský příspěvek pro dospělé členy klubu je stanoven na 200 Kč/rok pro atlety (aktivní závodníci) a 100 Kč/rok pro činovníky a čestné členy klubu (tito nejsou registrovanými atlety v Českém atletickém svazu). Z členských příspěvků jsou hrazeny běžné režijní náklady klubu, pořadatelská činnost, registrace atletů v rámci ČAS apod.

Úhrada členského příspěvku probíhá jednorázově a to elektronicky bankovním převodem na účet klubu. Detailní informace o platbě (datum úhrady, variabilní symbol apod.) vám zašleme e-mailem.

3. Trénujte, závoďte, zapojte se…

Po uhrazení členského příspěvku se stáváte plnohodnotným členem AK ISCAREX a můžete využívat všech výhod, jež členství nabízí – viz výhody členství. V případě, že jste aktivní atlet, tzn. že pravidelně trénujete a závodíte, můžete s námi začít trénovat. Pokud vás láká spíše organizační činnost, rádi vás zasvětíme do fungování klubu.