Propozice k závodu Běh na Peklák, který je současně i Mistrovstvím České republiky v běhu do vrchu a nominačním závodem pro Mistrovství světa v běhu do vrchu seniorů a U20. V propozicích najdete kompletní informace k závodu – od přihlašování, až po informace o časovém harmonogramu závodu, nebo cenách pro vítěze.Základní informace

Běh na Peklák je veřejný závod v běhu do vrchu (stylem nahoru a dolů), kterého se může zúčastnit kdokoliv z řad široké veřejnosti. Vypsány jsou také veteránské kategorie a kategorie pro děti a mládež. Součástí závodu je Mistrovství České republiky v běhu do vrchu (stylem nahoru a dolů) a nominační závod pro Mistrovství světa v běhu do vrchu seniorů a U20. Závod je také zařazen do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu a ISCAREX poháru.

Pořadatel

Závod technicky zajišťuje AK ISCAREX Česká Třebová.

Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z. s.
Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová
akiscarex@gmail.com

Datum, místo a čas startu

V roce 2022 závod neproběhne.

Celý závod se uskuteční v prostorách Ski areálu a bike parku Peklák (GPS 49.9087861N, 16.4311781E). Starty dětských kategorií budou probíhat od 10:00 hod., start závodu na 5,6 km proběhne v 11:00 hod., hlavní závod na 12 km pak odstartuje ve 12:00 hod.

Kontakty

 • E-mail: akiscarex@gmail.com
 • Telefon: +420 724 213 134 (Ing. Aleš Stránský – ředitel závodu)
 • Telefon: +420 739 662 596 (Mgr. Jan Vetchý – manager závodu)

Přihlášky do Mistrovství České republiky v běhu do vrchu

Podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS (www.atletika.cz), a to od — do , uzávěrka přihlášek je v neděli — ve 23.59 hodin. Závodníci přihlášení do MČR jsou automaticky zařazeni také do veřejného závodu.

Závodníci usilující o nominaci na MS v běhu do vrchu musí mít již před startem kvalifikačního závodu platnou atletickou registraci v oddíle či klubu, který je členem Českého atletického svazu a musí být tímto oddílem k závodu přihlášeni.

V — lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději v — do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Účet Českého atletického svazu

Pro úhradu administrativního poplatku za přijetí dodatečné přihlášky

 • Číslo účtu: 153150982/0300
 • Variabilní symbol: „číslo atletického klubu nebo oddílu“
 • Specifický symbol: 091

Přihlášky do veřejného závodu

Přihlášky do veřejného závodu se podávají předem prostřednictvím přihlašovacího on-line formuláře (viz odkaz níže) a to se zvýhodněným startovným 150 Kč (platba v den závodu při prezentaci). Uzávěrka on-line přihlášek je ve — . v 23:59 hodin. Podat přihlášku je možné i v den závodu za zvýšené startovné 200 Kč.

Přihlašování není otevřeno.

Startovné

 • 150 Kč pro přihlášené předem viz výše (platba v den závodu u prezentace).
 • 200 Kč při přihlášení v den závodu (při prezentaci).
 • Účastníci MČR startovné neplatí.

Startující v rámci MČR

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a kteří byli zařazeni technickým delegátem. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na www.atletika.cz.

Ženy1931 – 2001
Juniorky2002 – 2005
Muži1931 – 2001
Junioři2002 – 2005

Kategorie veřejného závodu

Juniorky16 – 19 let
Ženy A20 – 34 let
Ženy B35 – 44 let
Ženy C45 – 54 let
Ženy D55 let a starší
Junioři16 – 19 let
Muži A20 – 39 let
Muži B40 – 49 let
Muži C50 – 59 let
Muži D60 – 69 let
Muži E70 let a starší

Technická ustanovení

Účastníci MČR jsou povinni startovat v oddílových dresech, které jsou uvedeny v registru Českého atletického svazu. Při vyhlašování MČR platí povinnost oddílového oblečení pro všechny vyhlašované. MČR se uskuteční za dodržení aktuálně stanovených závazných hygienicko-epidemiologických podmínek MZ, které budou zveřejněny na webové stránce ČAS (www.atletika.cz).

Závodní kancelář (prezentace)

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru startu v — od 8:30 hodin.  Ukončení prezentace do závodu a vyzvednutí startovního čísla je vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to hlavnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Složení jury závodu
 • Technický delegát ČAS: Jindřich Linhart
 • Ředitel závodu: Ing. Aleš Stránský
 • Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Vencl

Dopingová kontrola

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v budově Fotbalového klubu Česká Třebová cca 200 m od prostoru startu a cíle.

Zdravotní služba

Zdravotní služba se bude nacházet v prostoru startu a cíle a bude řádně označena. Zdravotní službu zajišťuje ČČK Ústí nad Orlicí.

Tratě závodu

Tratě jsou okruhové, vedené částečně po lyžařské sjezdovce, částečně po lesních cestách a trasách bike parku. Tratě jsou profilově i technicky náročné a svými parametry odpovídají náročnosti trasám světových či evropských šampionátů v běhu do vrchu (nahoru/dolů). Více o jednotlivých tratích závodu najdete na stránce „Tratě a mapy„.

 • Dětský závod na 500m – jeden okruh drobným pozitivním převýšením.
 • Závod na 5,6 km dva malé okruhy, celkové převýšení +- 350 m.
 • Hlavní závod na 12 km – tři velké okruhy, celkové převýšení +- 800 m.

Na trati hlavního závodu a závodu na 5,6 km bude k dispozici jedna občerstvovací stanice s vodou a iontovým nápojem. Občerstvovací stanice bude umístěná na rovinaté části trati cca 200 m před prostorem startu, respektive cíle.

Časový pořad

8:30 hod.Prezentace závodníků do závodu
10:00 hod.Start závodu dětských kategorií
Délka trasy 500 m
10:30 hod.Oficiální zahájení MČR v běhu do vrchu
11:00 hod.Start závodu na 5,6 km
Mistrovství České republiky: juniorky a junioři, veřejný závod: juniorky, ženy C, ženy D, junioři, muži C, muži D, muži E
Délka trasy 5,6 km, převýšení +- 350 m, dva malé okruhy
12:00 hod.Start hlavního závodu na 12 km
Mistrovství České republiky: muži a ženy, veřejný závod: muži A, muži B, ženy A, ženy B
Délka trasy 12 km, převýšení +- 800 m, tři velké okruhy
14:00 hod.Vyhlášení výsledků hlavního závodu – Mistrovství České republiky a veřejný závod

Prize money

Finančními cenami bude oceněno prvních šest žen a mužů v celkovém pořadí, dále pak první tři závodníci v juniorských kategoriích. Ve veteránských kategoriích budou uděleny věcné ceny.

 • Ženy a muži v celkovém pořadí: 1500, 1200, 1000, 800, 600, 400 Kč
 • Juniorské kategorie: 800, 600, 400 Kč
 • Věkové kategorie děti a mládež, muži B až E, ženy B až D: věcné ceny

Vedoucí činovníci

 • Technický delegát ČAS: Jindřich Linhart
 • Ředitel závodu: Ing. Aleš Stránský
 • Manager závodu: Mgr. Jan Vetchý
 • Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Vencl
 • Vedoucí prezentace: Magdalena Stránská
 • Časomíra: ONLINE SYSTEM s. r. o.

Doplňující informace

 • Závodníkům bude k dispozici občerstvení v prostoru startu a cíle po doběhu závodu (meloun, voda, iontový nápoj apod.).
 • K převléknutí budou k dispozici označené stany (šatny). Za odložené věci v prostoru závodu pořadatel neručí.
 • Toalety budou k dispozici v prostorách Ski areálu a bike parku Peklák.
 • Sprchy s teplou vodou nebudou k dispozici. K dispozici bude pouze venkovní sprcha se studenou vodou.
 • Parkování bude k dispozici zdarma v areálu Peklák na vyhrazeném parkovišti.
 • Ubytování závodníků pořadatel nezajišťuje.

Propozice ke stažení

 • Propozice k MČR v běhu do vrchu naleznete také na webu Českého atletického svazu.
 • Propozice v PDF si můžete stáhnout do svého počítače či mobilního zařízení.