Možnosti, jak se přihlásit do závodu, existují tři: prostřednictvím webu Českého atletického svazu (pouze pro MČR a registrované atlety), předem elektronicky se zvýhodněným startovným 150 Kč, nebo na místě v den závodu za plné startovné 200 Kč.Přihlášky do Mistrovství České republiky v běhu do vrchu

Přihlášky do mistrovského závodu podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS (www.atletika.cz), a to od — do — , uzávěrka přihlášek je v — ve 23.59 hodin. Závodníci přihlášení do MČR jsou automaticky zařazeni také do veřejného závodu. Závodníci usilující o nominaci na MS v běhu do vrchu musí mít již před startem kvalifikačního závodu platnou atletickou registraci v oddíle či klubu, který je členem Českého atletického svazu a musí být tímto oddílem k závodu přihlášeni.

  • Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly přes web www.atletika.cz (od — do — , 23:59 hod.)
  • Závodníci přihlášení do MČR jsou automaticky zařazeni také do veřejného závodu.
  • Závodníci, kteří se účastní MČR neplatí startovné.

Přihlašování do veřejného závodu

On-line přihláška předem

První možností, která je současně ta nejlepší, je přihlášení předem on-line (odkaz naleznete níže). On-line přihlašování je pro závodníky otevřeno do — do půlnoci. Poté bude on-line přihlašování uzavřeno.

  • Přihlašování probíhá on-line přes registrační systém a to do — do půlnoci.
  • Zvýhodněné startovné při registraci on-line je 150 Kč.
  • Startovné je hrazeno až v den závodu při prezentaci závodníka do závodu.

Přihlašovaní ještě nebylo otevřeno.

Přihláška na místě v den závodu

Druhou možností je přihlášení na místě v den závodu, tj. v . Přihlašování bude probíhat od 8:30 hod. v kanceláři závodu. Uzávěrky registrací jsou vždy 30 minut před startem závodu příslušné kategorie.

  • Přihlášení na místě v den závodu od 8:30 hod. v závodní kanceláři.
  • Uzávěrky registrací jsou 30 min. před startem příslušné kategorie.
  • Startovné je 200 Kč.